Mihai Gheorghiu, literatură

       }ntre real =i ideal

           Mihai Gheorghiu este un romantic din ale cărui scrieri se vede cu prisosinţă delicateţea şi rana. Nu ştiu dacă sensibilitatea ce-l caracterizează a contribuit la apariţia rănii sau dacă aceasta a fost cea care a generat sensibilitatea. Oricum, suferinţa este o constantă a vieţii sale, fie că este legată de experienţele propriei sale trăiri, fie de modul general în care el percepe lumea din jur. Titlul volumului său de versuri Suflet însângerat nu este ales întâmplător. El confirmă caracteristica menţionată mai sus, aşa cum o fac şi articolele sale de atitudine socială şi politică publicate fie în ziarul pe care l-a înfiinţat, Lumea Românească, fie în alte ziare din ţară sau de pe continentul american.

Idealismul lui Mihai Gheorghiu îl plasează pe autorul acestui volum într-o permanentă confruntare cu realitatea. E ca şi cum el ar fi în continuu pelerinaj spre o ţintă ce reprezintă o lume desăvârşită, la care se raportează mereu şi prin prisma căreia judecă şi defineşte prezentul. De aceea realul doare pentru că în dimensiunile lui esenţiale el nu numai că nu coincide cu idealul, dar nici măcar nu pare s ducă în direcţia lui. Este foarte interesant faptul că deşi viitorul nu-i aduce întotdeauna doritele împliniri, după ce el devine prezent, cu suferinţa ce o implică trăirea deziluziei neîmplinirii, când el a devenit trecut, Mihai Gheorghiu priveşte la el cu ochi înduioşaţi.

Copilăria şi tinereţea i-au fost marcate de încercări dificile. Dar atât în poezia sa cât şi în proză, autorul acestei cărţi le retrăieşte nostalgic, de fapt, hrănindu-se spiritual din această reasumare, convertind în mod conştientizat sau neconştientizat evenimentul vieţii din planul negativ în unul pozitiv, ca-ntr-o transfigurare ce face parte, fără să ştii, din iconomia lumii acesteia şi c[reia noi îi servim, ca şi cum predestinat, de nobile instrumente. Spun toate aceste lucruri bazat pe modul în care lecturez referirile lui Mihai Gheorghiu la unele repere marcante din dulcii ani ai neliniştilor şi ai descoperirii de sine. Scene din copilărie, din anii de şcoală, prima iubire, primele hălăduiri, sunt toate prilejuri de regăsire, ca-ntr-un poem de demult: “M-am regăsit, ce dor mi-era de mine/ copilul visător de altădată...” Regăsirea este ca o venire în fire binefăcătoare ăi reintegrantă după o împovărătoare rătăcire. În această stare, deziluzia nu mai şochează. Scriitorul e resemnat, dar nu şi învins. şi cu această constatare intrăm într-o altă dimensiune a personalităţi lui Mihai Gheorghiu, principialitatea.

Omul de atitudine socială şi politică se avântă pe baricadele luptei tuturor împotriva tuturor, în jungla confuziei unei lumi în derivă, aproape cu naivitate, am putea zice, dar cu tenacitatea pe care ţi-o dă conştiinţa altoirii tale pe principiile unanim acceptate (în teorie cel puţin) ale onestităţii faţă de tine şi de cei din jur. Acest lucru - ca o luptă cu morile de vânt, dar pe care n-o abandonezi de dragul luptei în sine şi din conştiinţa necoruptă a datoriei - se vede cu precădere din articolele de analiză socială şi politică publicate de autor mai ales în ziarul său Lumea Românească, ziar izvorât tocmai din înverşunarea cu care Mihai Gheorghiu îşi expune şi în acelaşi timp apără principiile. Această înverşunare este temelia pe care fondatorul şi directorul tribunei amintite îşi dezvoltă dialogul său cu lumea.

Uneori, din unele fraze cu caracter de mărturisire intimă, s-ar crede că Mihai Gheorghiu a obosit, că cedează, că şi-a pierdut interesul în a continua să fie un glas ce strigă în pustie. Dar nu e aşa. Un om ca domnia sa, cu principialitatea şi idealismul ce-i structurează fiinţa, nu poate ceda decât împotriva propriului său destin ceea ce este o imposibilitate în acest context. Dovadă este volumul de faţă, o nouă etapă în lupta de care am vorbit, un nou mijloc de a se face auzit, un punct de plecare spre noi provocări şi aventuri în această nouă formă de “gâlceavă a înţeleptului cu lumea”.

Pr. Dr. Theodor Damian

                                          Pentru procurarea volumului, trimiteţi un mesaj la: lumearomaneasca@att.net